Hammaslääkäripalvelut

Hampaiden kuvantaminen

Röntgentutkimus on hammaslääkärille tärkeä apuväline potilaan hampaiden diagnosoinnissa ja hoidon suunnittelussa ja seurannassa. Joskus tarvitaan hoidon tueksi koko hampaiston kuvausta, jolloin otetaan ortopantomografia. Tämän lisäksi yksittäisiä hampaita kuvannetaan Bite-wing – periapikaalisin kuvin.